Hjem

Overnatting

Fiskemuligheter

Turmuligheter

Om Tromsnes Gård

Kontakt / BookingTromsnes er et gammelt odelsgods som har vært
i slektens eie siden på 1600-tallet, trolig enda lengere.
Gården består av ca 25 hus, mange
av dem flere hundre år gamle.

Navnet på gården har sitt opphav av at gården ligger på neset på nordsiden av Tromsa elv der elven renner ut i Gudbrandsdalslågen.

Historikere mener at det har vært bosetting her siden
ca. 600 e.kr. Tromsnes er således en av de eldste
gårdene i bygda.
Dette bekreftes også av at det er gjort flere arkeologiske funn på gården, bl.a. et vikingsverd fra ca..900 e.kr.
og et par gravhauger som ennå ikke er datert.
Det er også gjort funn av beinrester etter mammut


Næringsgrunnlaget på gården er det dyrkede arealet
hvor det nå produseres korn eller forvekster
og skogen og utmarken som gir virke til skurlast, tremasse/cellulose og ved til brensel.
Skogen og utmarka er også en kilde til rekreasjon som jakt og friluftsliv.
I driftsbygningen drives det slaktegrisproduksjon med plass til ca. 240 slaktegriser.

I tidligere tider ble det drevet allsidig jord og husdyrbruk på Tromsnes som på de fleste gårder, frem til etter andre verdenskrig, med storfe, hesteavl, gris, sau, geit, høns, ender, gjess, kalkuner og kaniner. En tid også pelsdyr.

Familiens maskoter og alle besøkende barns yndlinger er en liten flokk ursau som hele året går på beite på gården.


 

Design by Mediamix